بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا تاریخ 99/03/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- خانم مهین رنگرز 2- خانم نسرین گلچین صمدی 3- خانم حبیبه واحد نیک بین 4- آقای قهرمان قهرمانی 5- آقای مختار داریوش کهنه شهری 6- آقای شمس اله توتونچی 7- آقای شهرام خلیل آریا 8- خانم خدیجه رزاقی 9- آقای مجید سپهری 10- خانم فاطمه عبدل زاده 11- آقای محمد علیزاده خالدآباد 12- آقای محمد فریدونی 13- خانم زهرا مرجانی 14- آقای اسفندیار پورقدیمی 15- خانم نازیلا نیکدل 16- خانم فرانک نجفی 17- آقای بهمن پای برسنگ 18- آقای محرم تقی زاده

وام ضروری

1- آقای غلامحسین یکتا 2- خانم نفیسه بختیاری 3- آقای حکیم رشیدپور 4- آقالی مهدی قویدل 5- آقای علی سلمانپور 6- آقای محمدحسین پرواز 7- آقای مرتضی زرندی 8- آقای دوستعلی علیپور 9- آقای هدایت رنجبر 10- خانم خدیجه جوان 11- آقای اسد رهبر 12- آقای رشید فریدونی 13- آقای سیدجعفر زنوزی 

لازم به توضیح است همکاران محترمی که قبلا درخواست وام خود را در فرمهای مخصوص تعاونی اعتبار مکتوب و به مدیرعامل ارسال نموده اند نیاز به تکمیل مجدد درخواست وام ندارند.