نحوه مشارکت در طرح ختم قرآن کریم:

در راستای تقویت و ارتباط تنگاتنگ با قرآن کریم، طرح ختم گروهی قرآن به همّت همکاران دانشگاهی و خانواده­ های محترم شان برگزار می­شود. در این طرح 120 حزب  بین 120 نفر تقسیم خواهد شد. بدین ترتیب که هر فرد از حزب تعیین شده طبق جدول، تلاوت روزانه را آغاز خواهد نمود. بدین ترتیب هر فرد روزانه با خواندن یک حزب در یک ختم قرآن شریک و طی 120 روز 120 ختم قرآن خواهیم داشت. ماه صفر و همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان هر فرد نیز موفق به ختم قرآن می­گردد.

ثبت نام : از روز شنبه 10 خرداد ماه 1399 الی شنبه 17 خرداد 1399

نحوی ثبت نام :

ارسال : نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود جهت عضویت در "گروه ثقلین" به یکی از دو روش زیر

1)با پیامک به شماره   09147952050 

  2) با ایمیل به آدرس  Basij@urmia.ac.ir

دریافت جدول تلاوت روزانه و تعیین حزب جهت شروع تلاوت

تاریخ شروع طرح ختم قرآن : از شنبه 1399/03/24 مصادف با 21 شوال

بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه - پایگاه شهید یعقوبی

 

دانلود فایل طرح ختم قرآن کریم