بسم الله الرحمن الرحیم

در فراق دانشمند هسته ای ایران دکتر محسن فخری زاده با وجود رد پای اسراییل در ترور ایشان هیچ پیامی بجز  «انتقام سخت» نمی توان داد. با دیدگانی اشک بار از فراق فرزندان این ملت و یاوران رهبر معظم انقلاب و دلی مالامال از کینه نسبت به سرسپردگان خائن داخلی و دشمنان خارجی فریاد میزنیم: انتقام سخت مطالبه عمومی آحاد ملت ماست. عدم پاسخ مناسب در ترور سردار دلها حاج قاسم سلیمانی سبب گردید تا دشمن همچنان خط ترور دانشمندان کشورمان را دنبال کند. یقینا تا زمانیکه مدیران دو تابیعتی در راس نظام بوده و خانواده‌های آنان در خارج از کشور جولان میدهند انتظاری بیش از این نباید داشت. وکلا خوابند و وزرا.....

(پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه)