بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 99/11/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای صادق وظیفه شناس 2- خانم ناهیده رحمانی 3- آقای کریم رحیمی 4- آقای علی رنجبر  5- آقای ابراهیم زرندی 6- خانم محبوبه زینالی 7- آقای معروف الدین صالحی  8- آقای مجید عباسعلیزاده 9- آقای محمدرضا غلامزاد نیک نفس 10- آقای رضا دلخون 11- خانم ملائکه فخری 12- آقای کیومرث کامکار 13- آقای رحیم محمدی 14- آقای میریوسف میریوسف زاده 15- آقای غلامرضا زمانی 16- آقای رامین رزاق پور 17- آقای میرمحمد کاشف

وام ضروری

1- آقای احمد حسینی 2- خانم لیلا بنیادی 3- آقای خانعلی شیرزاد 4- آقای علی دلائی میلان 5- خانم ربابه محمدباقری