بیانیه بسیج کارکنان پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه به مناسبت ایام ا... دهه فجر