بسمه تعالی

پیرو تفاهم نامه منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ایران، لیست متقاضیان وام قرض الحسنه به شرح ذیل با مبلغ 150000000 ریال با بازپرداخت 24 ماهه و نرخ 4 درصد کارمزد سالیانه و یک درصد هزینه های حسابداری اعلام می گردد. افراد زیر با در دست داشتن کپی کارت ملی، داشتن حساب در بانک قرض الحسنه مهرایران و اعلام شماره حساب آن،  یک نسخه از آخرین فیش حقوقی جهت تکمیل نمودن فرمهای قرارداد روز دوشنبه مورخه 1400/02/06 از ساعت 9 الی 13 به مدیرعامل شرکت جناب آقای شرفپور در محل جدید واقع در پردیس نازلو، روبروی دانشکده کشاورزی، ساختمان بورس و وام امور دانشجویان، طبقه دوم دفتر تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه مراجعه فرمایند. باتوجه به اینکه بانک عامل جهت پرداخت وام از بانک مرکزی استعلام می نماید لذا یکی از شروط اصلی پرداخت وام مثبت بودن نتیجه استعلام بانکی (عدم داشتن چک برگشتی، اقساط معوقه وام دریافتی، اقساط معوقه تضمینی) می باشد. لازم به توضیح است کلیه امورات اداری مربوط به وام بانک مربوطه (امضای قرارداد، ارسال مراسلات) توسط خود شرکت انجام یافته و کسورات ماهانه از طریق سیستم مالی دانشگاه کسر و به حساب بانک واریز خواهد گردید. همچنین ضمانت اصلی بازپرداخت اقساط براساس تفاهم نامه منعقده به عهده تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد ولی جهت تشریفات بانکی امضای یک نفر ضامن از اعضای تعاونی که دارای حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران می باشد ذیل فرمهای قرارداد پرداخت وام، ضروری است.

1- آقای پرویز جبارپور 2- آقای عبدالرحمان دهقانی اصل 3- آقای مجید عباسعلیزاده 4- آقای علی دلائی میلان 5- آقای بهمن پای برسنگ 6- خانم سیده پروانه تقی نژاد  7- آقای محمد عباس زاده       8- آقای اسماعیل شکری  9- آقای آرش ثباتیان 10- آقای بهزاد سلیمان پور