بسم الله الرحمن الرحیم

*در قبال مسائل دانشگاه نباید منفعل عمل نمود. وظیفه تشکیلاتی ایجاب میکند نسبت به مسائل پیش رو با درایت عکس العمل نشان دهیم.*

مصوبه جلسه شورای سیاستگذاری بسیج کارکنان مورخه 28 اردیبهشت 1400

 

در پی فرامین مقام معظم رهبری و لزوم تلاش برای حضور حداکثری در انتخابات، مقرر گردید بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه با تشکیل یک ستاد اجرایی طی یک ماه آینده در این خصوص فعالیت نماید.

پیشنهاد گردید چهار واحد در ذیل ستاد اجرایی تشکیل گردد.

واحد تحلیل روزانه

واحد سایبری

واحد تولید محتوی

واحد پاسخ به شبهات

حسب لزوم سایر واحدها اضافه یا کم خواهد شد.

 

محل فعالیت ستاد اجرایی :

پردیس شهر _ طبقه دوم ساختمان B _ دفتر بسیج کارکنان

ساعات حضور :

فعلاً روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) ساعت 7 الی 9 عصر

 

جلسه اول:

چهارشنبه 29 اردیبهشت

موضوع جلسه:

تعیین ساختار و تقسیم مسئولیت ها و تدوین برنامه ها