بسم الله الرحمن الرحیم

 

 *هرگز قدرت یک گروه کوچک متعهد را برای تغییر جهان دست کم نگیرید. در واقع فقط گروه‌های کوچک تا کنون به این کار موفق شده است. (مارگارت مید)*

 

صورت جلسه شورای بسبج کارکنان دانشگاه ارومیه پایگاه شهید یعقوبی مورخ 1400.02.29

 

جهت افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای سیاستگذاری پایگاه شهید یعقوبی اقدام به تشکیل ستاد اجرایی انتخابات نمود. این ستاد بر اساس مصوبه جلسه 28 اردیبهشت 1400 در چهار واحد تعیین شده فعالیت خواهد نمود.

در جلسه روز چهارشنبه 29 اردیبهشت مسئولیت واحدها به شرح زیر تعیین گردید.

 *_دبیر ستاد اجرایی* : آقای دکتر شعاعی

 *_ واحد تحلیل و بررسی* : آقایان مهندس خیر خواه و مهندس جهانبخش

 *_ واحد سایبری* : آقایان مهندس حسن بگلو و دکتر نوری

 *_ واحد پاسخ به شبهات* : آقای دکتر کریمی و خانم سروری

 *_ واحد تولید محتوی* : آقایان دکتر فرهنگ پژوه و ایراندوست

 

پیشنهادهای ارائه شده :

١ _ اهتمام به تشکیل جلسات حلقه ها

٢ _ اهتمام به تشکیل جلسات آزاد تحت قالب کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشکده ها

٣ _ راه اندازی پویش تولید محتوی در بین همکاران دانشگاه و خانواده های محترمشان با عنوان  « رئیس جمهور من»

۴ _ تولید پوستر روز شمار تا انتخابات

۵ _ مقرر گردید تا روز شنبه هر واحد برنامه خود را آماده و ارائه نماید.

۶ _ مقرر گردید جدول کارنما ستاد اجرایی توسط واحد تولید محتوی تهیه گردد.

 

جلسه بعدی روز شنبه مورخ 1400.03.01 ساعت 7 الی 9 عصر تشکیل خواهد شد.

محل جلسه : پردیس شهر _ دفتر بسیج کارکنان

دستور جلسه : بایدها و نبایدهای حضور و عدم حضور در انتخابات