ششمین جلسه ستاد انتخاباتی شورای بسبج کارکنان دانشگاه ارومیه پایگاه شهید یعقوبی روز شنبه هشتم خرداد با دعوت از جناب آقای دکتر جوادی دبیر محترم هم اندیشی اساتید دانشگاه و حضور پانزده نفر از اعضای شورای تشکیل گردید.

 

موضوع جلسه : بررسی عللی که بعضی از مردم جهت عدم حضور خود در انتخابات بیان میکنند.

 

ابتدا جناب آقای دکتر جوادی مطالب زیر را در خصوص انتخابات بیان داشتند.

در تمامی نظام های حقوقی دنیا انتخابات، هم حق است و هم تکلیف.

در علوم حقوقی نیز حق و تکلیف با هم متوازن است. محال است تکلیف باشد اما حقوقی نباشد و بلعکس.

اگر در نظر بگیریم که علل بیان شده حق باشد، تکلیف چه خواهد شد؟

تغییر و تحول اساس انتخابات سال 1400 خواهد بود. انتخابات حق ماست و دشمنان ما نمیخواهند ما به هیچکدام از حقوق خود برسیم و همواره دنبال این بودند که ما را از حقوق خود محروم کنند. انتخابات یکی از آنهاست. این همه شبه برای این است که ملت را از حق خود منحرف کنند.

ایشان در خصوص تلاش برای دو قطبی کردن جامعه بیان داشتند:

اساس اصول گرائی و اصلاح‌طلبی غلط است. چون اصلاح‌طلبی بدون اصول، حقه بازی است. اکثر حقه بازان این را پوشش خود قرار دادند.

دموکرات‌ها، سلطنت طلبان،..... حتی گروه‌های تروریستی داعش همه می گویند اصلاح‌طلب اند، چون هيچوقت نمی خواهند اصول را مشخص کنند. همه انبیاء اصلاح‌طلب بودند چون اصول داشتند.

اصولگرائی که دنبال اصلاح نباشد متحجر است. اصلاح برای تعالی، تغییر، پاسخگویی به نیازهای نوپدیدی که در هر جامعه‌ای بوجود می‌آید لازم است.

مقام معظم رهبری نیز به این دوگانه و قطبی سازی اعتقاد ندارند.

 

سپس هر یک از حاظرین نکته نظرات خود را بیان داشته و جناب آقای دکتر جوادی پیرامون نظرات بیان شده مطالبی فرمودند.

 

١_ با انتخابات مشکلات کشور در درون کشور قابل حل خواهد بود.

٢_ منطقی ترين و معتدل ترین راه برای تغییر و اصلاح ساختارها انتخابات است.

٣_ دشمنان میدانند، راز و رمز عبور از معضلات و بدبختی ها یک انتخاب منطقی است، تلاش میکنند این اتفاق نیفتد.

۴_ فوری ترین و سهل‌الوصول ترین روش برای ناامید کردن دشمنان یک انتخابات پرشور است.

 

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه:

١_ جلسه دوم با حضور جناب آقای دکتر جوادی پیرامون موارد هشت گانه جمع آوری شده، روز چهارشنبه 12 خرداد تشکیل گردد.

٢_ مقرر گردید برای روز دوشنبه 10 خرداد از معاونت محترم فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دعوت بعمل آید.

٣_ درصورت هماهنگی توسط جناب آقای دکتر سید فرهاد فرهنگ پژوه نشستی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردد.

 

جلسه مقارن با اذان مغرب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.