دهمین جلسه ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  «پایگاه شهید یعقوبی» روز دوشنبه هفدهم خرداد تشکیل و آسیب های علمی و اخلاقی و سیره اهل بیت علیهم السلام در مناظرات و همچنین نگرش اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

برای این جلسه از جناب آقای مرتضی زرندی بعنوان کارشناس مسائل اقتصادی دعوت بعمل آمده بود.

 

در بخش اول :

آسیب های علمی در سه بخش مغالطه، تکیه بر اصول غیرمشترک و عدول از نظم و ساختار و آسیب های اخلاقی در چهار بخش عدول از انصاف، تعصب، تقلید و ارزیابی شخصیت بیان گردید.

همچنین سیره اهل بیت علیهم السلام در پنج بخش عدم خروج از موضوع، رعایت شروط، عدم توهین، عدم قراردادن در بن بست و مواظبت و اکرام از شخصیت افراد عنوان شد.

در بخش دوم :

نگرش به علوم اقتصادی در نظام اسلامی، ارزش پول ملی و عوامل تأثیر گذار در کاهش یا افزایش آن، شاخص پیچیدگی اقتصاد، نحوه تسهیل در حوزه کسب و کار، رابطه ریال با ارزهای خارجی، بدهی های خارجی، پول های بلوکه شده، سرمایه‌گذاری مشترک، ضریب جینی، منحنی لورنز، توزیع عادلانه درآمد، استثمار سفید و مهارت‌های مدیریتی در سه سطح مهارت فنی عملیاتی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

 

در ادامه هر یک از اعضاء نکته نظرات خود را برای عملیاتی نمودن فعالیت‌های ده روز آتی بیان و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

١ _ جناب آقای مهندس جهانبخش مسئول پیگیری و جمع آوری کلیپ های بر اساس تصمیم اتخاذ شده از اعضاء گردید.

٢_  جناب آقای مهندس خیرخواه مسئول پیگیری و جمع آوری لیست نامزدهای شورای شهر که مورد وثوق اعضاء بوده و شناخت کافی دارند گردید. لیست تجمیع شده در جلسات آتی مورد بررسی و تعداد یازده نفر انتخاب گردد.

٣ _ در این جلسه کتاب  «روش و الگوی تحلیل پدیده های سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری» به شرکت کنندگان هدیه گردید.

 

جلسه آتی ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان روز چهارشنبه نوزدهم خرداد  تشکیل خواهد گردید .

موضوع :  بررسی راهکارهای عملیاتی برای موضوعات طرح