یازدهمین جلسه ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  «پایگاه شهید یعقوبی» روز چهارشنبه نوزدهم خرداد تشکیل و راهکارهای عملیاتی جذب مشارکت حداکثری در جامعه دانشگاهی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ابتدا هر یک از اعضاء در فرصت تعیین شده تحلیلی از وضعیت موجود در فضای انتخاباتی ارائه نمودند. اهم نکات بیان شده به شرح زیر می باشد.

_ بدخواهان کشور با پخش اخبار درگیری و تشنج اجتماعی در روزهای آتی و مخصوصاً روز انتخابات سعی در مشوش نمودن اذهان عمومی خواهند داشت.

_ بررسی ترفندهای دشمن در آخرین روزهای منتهی به انتخابات و بعداز اعلام نتایج.

_ افتتاح دفتر آقای همتی نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ارومیه به مسئولیت یکی از اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه ارومیه.

_ القاء یکی از نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بعنوان اینکه ایشان نماینده مخالفین نظام هستند.

_ بررسی مناظره های انجام شده و اعلام نظر هریک از اعضاء در این خصوص.

_ بررسی تغییر روش برگزاری انتخابات در این دوره و رأی گیری بصورت الکترونیک و احتمالات پیش رو.

_ بررسی ترکیب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و احتمالات پیش رو.

_ بررسی جریان سیاه نمایی علیه یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های آتی در این خصوص.

_ بررسی آخرین برگ های دولت برای تغییر افکار عمومی و دفاع از عملکرد خود و تغییر در نتایج انتخابات به نفع نامزد مشخص.

 

 

در ادامه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

١ _ با توجه به کلیپ های تولید شده مقرر گردید جناب آقای مهندس جهانبخش همچنان روند تولید کلیپ ها را پیگیری کرده و روزانه یک یا دو کلیپ در فضای مجازی پخش گردد .

٢_  جناب آقای مهندس خیرخواه همچنان مسئول پیگیری و جمع آوری لیست نامزدهای شورای شهر که مورد وثوق اعضاء بوده و شناخت کافی دارند می باشد. مقرر گردید در این خصوص صورت جلسه تهیه گردیده و به امضاء اعضاء شورای سیاست‌گذاری برسد.

٣ _ برگزاری جلسات گفتگو با دانشجویان طی هفته آتی توسط جناب آقای دکتر فرهنگ پژوه پیگیری خواهد شد.

۴_ برگزاری جلسات بحث آزاد با حضور تعداد محدودی از همکاران دانشگاهی در دانشکده ها برگزار خواهد شد. مقرر گردید هریک از اعضاء که توانایی برگزاری چنین جلساتی را دارند اعلام آمادگی نمایند.

۵_ برگزاری تریبون آزاد روز دوشنبه 24 خرداد ساعت 10 الی 12 در مقابل مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد. مسؤلیت برگزاری این برنامه را جناب آقای دکتر شعاعی به عهده گرفت.

 

جلسه آتی ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان روز شنبه بیست دوم خرداد  تشکیل خواهد گردید .

موضوع : نحوه برگزاری تریبون آزاد و جلسات بحث آزاد در دذنشکده ها

 

بدینوسیله از علاقمندان و صاحب نظران جهت مشارکت و حضور در جلسات دعوت بعمل میآید.

 

زمان : روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) ساعت 7 الی 9 عصر

مکان: پردیس شهر، ساختمان B، طبقه دوم، دفتر بسیج کارکنان