بسمه تعالی

باعنایت به پیگیریهای هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه و تلاشهای مدیرعامل شرکت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل تعاون استان آذربایجان غربی پس از بررسی های میدانی از عملکرد هیات مدیره، صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، مجوز فعالیت 5 ساله این شرکت تا تاریخ 1405/07/10 را صادر و به این تعاون ابلاغ نمود.

موفقیت صدور مجوز مجدد را خدمت تمامی اعضا تبریک عرض می نماییم.

هیات مدیره تعاونی اعتبار