همزمان با هفته بسیج بانوان بسیجی دانشگاه  در تاریخ 1400/09/02 با حضوری پرشور و محفلی شاد و سرشاراز صمیمیت در محل سالن شورای دانشکده فنی ومهندسی مسابقه آشپزی  برگزار نمود. ضمن تقدیر و تشکراز شرکت کنندگان بزرگوار و هنرمندان حاظر در این جمع از روسای دانشکده ها و مسئولین مراکز علی الخصوص رییس محترم دانشکده فنی و مهندسی جناب آقای دکترچهره قانی قدردانی مینماییم که ضمن فراهم نمودن محل مناسب برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم سعی درتامین ملزوات مربوطه نیز داشتند. طی مراسم جناب آقای صالح امین نیز با اجرای هنر میوه آرایی در ارتقای کیفیت آن بسیار بالنده عمل نمودن. طبق نظر داوران خانمها رزاقی و یمین هنرمندان خانمها آقاپور، عبدالخانی، تفکر، غلامی، جهتی و تقی زاده مشمول دریافت جوایز گردیدند.