همزمان با هفته بسیج، بسیجیان دانشگاه ارومیه همراه با خانواده های محترمشان در مراسم کوه پیمای و پیاده روی کوه سیر شرکت نمودند.