بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه می رساند؛ باتوجه به بروزرسانی سیستم برنامه نرم افزاری شرکت تعاونی، تا پایان هفته جاری دسترسی اعضا از طریق لینکهای اعلامی مقدور نمی باشد.