شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه :  44- 32752740

 

 

 

راهنمای دفترچه تلفن

حوزه ریاست

معاونت دانشجویی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده فنی و مهندسی

پردیس بین الملل دانشگاهی

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دانشکده کشاورزی

پارک علم و فناوری

مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

مرکز رشد

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده علوم

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پژوهشکده مطالعات دریاچه ی ارومیه

مرکز تحقیقات نانو فناوری

معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشکده هنر

دانشکده دامپزشکی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشکده زیست فناوری

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دانشکده ادبیات

پژوهشکده میکرواللکترونیک 

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دانشکده برق و کامپیوتر

 شماره تماس کارشناسان سامانه آموزش الکترونیکی و هم آوا

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دكتر احمد علیجانپور

ریاست دانشگاه

3090

32752738- 31943090

32752737

2

آقای محمد فضلی

مسئول دفتر

 3090

32752739

 

3

آقای دکتر حبیب شیرزاد

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی 

 3090  32752738-9  

4

آقای مصطفی باقری

کارشناسان روابط عمومی و حوزه ریاست

3091

32753166 - 31943091

 

5

آقای محمدحسین دنیادیده

دفتر گزینش دانشگاه

پردیس شهر

33456047

 

6

آقای دکتر مجید عباسعلیزاده

مدیر دفتر امور بین الملل

2291

32755280

 

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر سید محمد کاشف

معاون برنامه ریزی، بودجه و مالی

3022

32752747 31943022

32753165

2

آقای مجتبی افتخاری

مسئول دفتر

3080 31943080  

3

آقای امیر جمشیدی میدان دار

مدیر برنامه ریزی بودجه

 3022    

4

آقای دکتر یوسف پاشازاده

 مدیر برنامه ریزی

3022

31943022

 

۵

آقای دکتر توحید غنی‌زاده

رئیس دفتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

3025

31943025 - 32752732

 eco.invest@urmia.ac.ir

6

آقای حامد باباپور

کارشناس برنامه ریزی و هیأت امنا

3080

   

7

آقای علیرضا خضری

 کارشناس  3025    

8

آقای کامران شفائی

کارشناس مسئول عملکرد

3079

31943080

 

9

آقای حجت قوی پنجه

مدیر بودجه و تشکیلات

3079

31943079

 

10

آقای بهزاد سلیمانپور

رئیس اداره آمار و تشکیلات

 3022  31943022  

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حجت الاسلام حاج آقا غلامرضا کیومرزی

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3098

32752836

32753168

2

حجت الاسلام حاج آقا هادی جهانگیری

معاون نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3098

31943098

 

3

آقای مهدی فدوی

مسئول دفتر

3098

32752836

 

4

آقای شمسعلی

مسئول اجرای نهاد رهبری

3098

31943098

 

5

خانم غلامیان

کارشناس خواهران

3102

31943102

 
 

خانم عیسی زادگان

کارشناس خواهران

3102

31943102  

6

آقای محمد عباس‌زاده

کارپرداز

3098

 31943098  

دفتر حقوقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای فرهاد قهار

کارشناس دفتر حقوقی

3060

31943060

 

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای سید هادی صالحی

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

2503

32752840 - 31942503

32752840

2

آقای نوایی

کارشناس

2503     

 

         

مدیریت حراست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حراست

 

3034  و  3103

32752731

 32752748

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر  بهمن حسینی

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

3018

32752733-32752734

32752746

2

آقای وطن خواه

مسئول دفتر

3018

31943018 

 

3

آقای دکتر بهنام حبیب زاده

مدیر امور اداری

3018

 

 

4

 آقای دکتر یونس شعاعی

رئیس گروه بهره وری و تحول اداری

3071

31943071

 

5

آقای لطیف پورفرهادی

رئیس کارگزینی

3030

31943030

 

7

 آقای رامین رزاق پور

کارشناس کارگزینی -حضور غیاب

3035

31943035

 

8

آقای اکبر کریم خانی

کارگزین اعضای غیر هیأت علمی

3023

31943023

 

9

 خانم اصغری

کارشناس امور بازنشستگان

3101

31943101

 

10

خانم حلواچیان - خانم نجفی

کارگزین اعضای هیات علمی

3028-3027

31943028 - 31943027

 

11

آقای بهمن پای برسنگ

کارگزین اعضای غیر هیأت علمی

3026

31943026

 

12

آقای علی اکبر آزادی

مسئول مهمانسرا 

 

32752838

 

13

خانم  جودی

سرپرست دبیرخانه مرکزی

3163

31943163

32752746- 2753170 3 

14

آقای مهدی صالح امین

مسئول اطلاعات 

2428

31942428

 

15

آقای محمدی 

بایگانی امور اداری

3095

31943095

 

16

آقای علی اکبر آزادی

مسئول مهمانسرای نازلو

 

32752838

 

17

آقای طناز - آقای جلیلی 

متصدی دبیرخانه

3019

31943019

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار/ ایمیل

1

خانم مهندس پریچهر طوری

مدیر فناوری اطلاعات

3073

31943073

 p.touri@urmia.ac.ir

2

خانم مهندس شمسی

کارشناس فناوری اطلاعات

2714

32752835- 31942714

32752835 

3

آقای مهندس توحید مصطفائی

کارشناس فناوری اطلاعات - وب سایت

2738

31942738

 t.mostafaei@urmia.ac.ir

4

 خانم مهندس غلامزاده  کارشناس فناوری اططلاعات  3162  31943162  

5

آقای مهندس مهدی قیسی

کارشناس فناوری اطلاعات - شبکه 

3139

31943139

m.gheisi@urmia.ac.ir

6

آقای مهندس محمدرضا طلیسچی

 کارشناس فناوری اطلاعات

3073

31943073

 m.talischi@urmia.ac.ir

7

آقای مهندس حامد آقازاده

 کارشناس فناوری اطلاعات -شبکه

3153

31943153

h.aghazadeh@urmia.ac.ir

8

آقای مهندس مهدی محمودی

کارشناس فناوری اطلاعات - وب سایت

3140

31943140

me.mahmoudi@urmia.ac.ir

اداره  اموال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای فرشید یونسی

رییس اداره اموال

3083

32752745 31943083

32752745

2

 آقای عباس خضری

کارشناس اموال

3168

31943168

 

3

خانم خدیجه علیپور

کارشناس اموال

3031

31943031

 

4

آقای جوادی

مسئول انبار مرکزی - انباردار

3236

32752745 31943236

32752745

5

         

مدیریت امور مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای یوسف کریم زاده

مدیر امور مالی

3178

32752841 31943178

32752841

2

آقایان اشرفی 

مسئول دفتر - رابط دانشگاه با خزانه

 3178

 

 

3

آقای ستاره چشم

معاون مدیر  امور مالی

3197

31943197

 

4

آقای جوانمرد

دیوان محاسبات

3024

31943024

32753169

5

خانم نوری - آقای غیبی

کارشناسان اداره ی اعتبارات

3214

32752841 31943214

32752841

6

خانم ها محمد زاده 

کارشناسان اداره ی تنظیم حساب

3211

31943077

 

7

آقای پاکرو

رئیس اداره ی رسیدگی

3209

31943209 -31943173

 

8

خانم سروری

کارشناسان اداره ی دریافت و پرداخت

3211

31943211

 

9

آقای ایراندوست

بایگان امور مالی

3177

31943177

 

10

آقای حسن رحمانپور

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

3173

 31943173

 

11

خانم ها شیخلو - اسدمصفر - آقای نمازپور

کارشناسان شبکه ی حقوق و دستمزد

3185 3036- 3179

31943185 31943036 - 31943179

 

12

خانم فرید 

 

3077

31943077

 

13

آقای قلیزاده - خانم حمامی

 

3076 

31943076

 

اداره تدارکات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس مهرداد متقیان

رییس اداره تدارکات

3228

31943228

 

2

 

مسئول دفتر

 

32752736

32752839

3

آقایان احد نریمانی - جعفرزاده - ذهتاب

اتاق کارپردازان

3230

31943230

 

مدیریت پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر یوسفی

مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

2

آقای مهندس نظری

رئیس اداره خدمات و امور عمومی

2936

32777043

 

3

آقای مهندس حسینی

کارشناس طرح‌های عمرانی

2337

31942337

 

4

آقای صالح امین

کارشناس تاسیسات برق

2330

31942330

 

5

آقای عبدی

کارشناس تاسیسات آب و ابنیه

2548

32777043

 

6

آقای آشنا

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

7

خانم حدادی

امور قراردادها

2937

32779552

 

8

آفای رفیعی

مسئول حمل و نقل

2446

   

9

 

اتاق رانندگان

2700

   

10

آقای افشین عنانی

خشکشویی

2528

31942528

 

11

آقای رامین دی محمدی

تاکسی تلفنی دانشگاه

2425

32754545 31942425

 

12

آقای معراج

آرایشگاه

2426

31942426

 

اداره توسعه تولید و فضای سبز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس نظری

رئیس اداره فضای سبز

2936

 

 

2

آقای مهندس بهزاد پورمحمود

کارشناس دامپروری

2265

31942265

 

3

آقای غلام علیزاده

کارشناس دامپروری

2298

31942298

 

4

آقای ستار پازن

مکانیک کارگاه ماشین آلات

2367

31942367

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر

مشاور رییس دانشگاه در امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

3050

32780953 - 31943050

32780953

2

آقای مهندس عطاالله یزدان مهر

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

32780953

 

3

آقای شهروز عبدالهی

مسئول دفتر

3050

31943050

 

4

آقای مهندس خسرو احمدزاده

کارشناسان طرحهای عمرانی

3050

31943050

 

5

آقای مهندس اسد اسدبرقی

 

3050

31943050

 

6

آقای مهندس عطا حسن زاده

 

3050

31943050

 

7

آقای مهندس امیر علیپور

 

3050

31943050

 

8

آقای مهندس آرش عسگری

 

 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

 آقای دکتر عباس نیکو

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

2720

 

 

2

آقای دکتر حسین خیرفام

مدیر کل امور دانشجویان

2735

 31942727-32770911  32770911
3

آقای 

مسئول دفتر

2735

 

 

4

آقای رامین رزمی

رئیس ادراه تغذیه

3236

32759160  31943236

32759160

5

آقای رحیم شریف

مدیر تربیت بدنی

2512

32779779 31942512

32779779

6

آقای حکیم رشیدپور

عامل مالی

2743

31942743

 

7 آقای تیزفهم

حسابدار

 2742

31942742 

 

8

آقای ولی الهوردی زاده

رئیس اداره امور خوابگاهها

 2451

31942451

 

9

آقای یونس نریمانی

مسئول اتوماسیون تغذیه

2511

31942511

 

10

خانم دکتر اصولی

مسئول درمانگاه

2775

31942775

 

11

خانم وکیلی

دبیرخانه معاونت

2737

31942737

 

12

خانم قنبر زاده

مرکز مشاوره

2730

31942730

 

13

آقای

کارشناس و مسئول بورس وام

2749

31942749

 

14

خانم لیلا بنیادی - خانم ربابه محمد باقری

کارشناس بورس و وام

2750

31942750

 

15

آقای نادر کریمی

کارشناس اداره رفاه

2751

31942751

 

16

آقای علی حاصلی

صدور دفترچه اقساط دانشجویان

2741

31942741 

 

17

آقای نوری - آقای دکتر فرضعلی پور

کارشناس تربیت بدنی

2281

   
18

خانم منصفان

کارشناس خواهران

2303

   
19  

سالن فجر

2530

   
20  

سالن طوبی

2092

   
21  

سالن کوثر

2453

   
22  

استخر

3112

   
23 آقای مهندس مجید حاتمی

مسئول اتوماسیون امور خوابگاه ها

2093

   
24 آقای خندانی

کارشناس کمیسیون  موارد خاص

2730

   
25 خانم محمدنژاد

دبیرخانه

2277

   
26 خانم یونسی

کارشناس امور خوابگاه

2776

   
27  

 

 

   
28 آقای محمد قلیزاده

کارشناس

3236

   
29 آقای ولی قلیزاده

کارشناس امور خوابگاه ها

2527

   
30 خانم شیخلو

کارشناس

2236

   
31 آقای صمدپور

کارشناس

2777

   

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دکتر محمدحسن جوادی

معاون فرهنگی و دانشجویی

2720

32778270 31942720

32778270

2

آقای رضا علیزاده

مسئول دفتر

2720

 

 

3

خانم اسماعیلی

کارشناس

2733

 

 

4

خانم رضایی - آقای باقر خندانی

کمیسیون موارد خاص

2730

 

 

5

خانم سلطانیان

نشریات دانشجویی

2764

 

 

6

خانم فتحی زاده و خانم ناصری

کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی

2526-2516

31942526-31942516

 

7

خانم نعمتی

کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید

2728

31942728

 

8

آقای رضا علیزاده

 مسوول سالن

2483

31942483

 

9

آقای احمدی‌نژاد

انجمن‌های علمی

3078

   

10

آقای خیری

کارپرداز

2720

   

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی (داخلی 2317)(مستقیم88-32755298)-  آموزش دانشکده ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر سجاد چهره قانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2314

 (8۷-8۸) 32755298 - 32752843 31942314

32752842

2

آقای اسلام کان محبت

مسئول دفتر

 2314

 ۳۲۷۵۵۲۹۸ (۸۷-۸۸)

 

3

خانم بختیاری

کارشناس هیات ممیزه

104

2320 داخلی دانشگاه 

 

4

آقای دکتر جلیلیان

مدیر خدمات آموزشی

103 

 

 

5

آقای دکتر کیومرث شهبازی

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی

106 

 

 

6

آقای قربان عباسی

معاون مدیر کل

105

31942290

 

7

آقای مسعود اکبری

رئیس اداره صدور دانشنامه 

119

31942309

 

8

آقای نادر رجبی

رئیس اداره هدایت استعداد های درخشان

 2692

31942692 - 32755297

 

9

آقای تقی نژاد

بایگانی آموزش

113

 

 

10

آقای دمیرچی

عامل مالی سامانه سما

 

32755288

 

11

آقای جلیل فرخی

ریس اداره پذیرش و امور مشمولین

111

32755287 - 31942276

 

12

آقایان بابک کریمی 

کارشناس سامانه سجاد- لغو تعهد آموزش رایگان

107

31942344

 

13

آقایان  کریم خانی - یوسفی

صدور دانشنامه - صدور تاییدیه تحصیلی

128

   

14

آقای مهندس میر قاسمی

مسئول سیستم آموزشی هم‌آوا

121

 

 

15

آقای نقی صالح مرام

تسویه حساب فارغ التحصیلان

120

31942308

 

16

آقای بهزاد مشک آبادی

کارشناس انتقال ، مهمانی(نیمسال،تک درس)، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته(مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی دامپزشکی)

112

   

17

آقایان سعید عنانی - میرزایی

کارشناسان ثبت نام

115

31942326

 

18

خانم رادپور - خانم اسدی

صدور گواهی موقت - کارشناس تأییدیه تحصیلی

118

31942704

 

19

خانم رزاقی و آقایان یعقوب کریمی  و محمدی

دبیرخانه آموزش

110

 

 

20

خانم حسن زاده - خانم جوادی 

کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی

127

32753171

 

21

خانم ملاابراهیم لو - خنم رحمانی - خانم حسینی 

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

126

 

 

22

خانم جعفرپور

ریس اداره تحصیلات تکمیلی

125

 

 

23

آقای شیدایی

کارشناسان نظارت و ارزیابی

 123

 

 

24

خانم نصیری

کارشناس اداره سولبق تحصیلی

116

 

 

25

 

دفتر انجمن فارغ التحصیلان

114

   

26

آقای مهندس امامی

مسئول سامانه آموزش الکترونیکی

3210

   

27

آقای مهندس حسن بگلو

کارشناس کامپیوتر

2343

   

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عباس بانج شفیعی

معاون پژوهشی و فناوری

3202

32770555 31943202

32779559

2

آقای احمد خاقانی

مسئول دفتر

3202 

32770555  

32779559 

3

آقای دکتر امیر عباس فرشید

مدیر امور پژوهشی

3202  

32770555   

32779559  

4

آقای دکتر هادی الماسی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 3202

33452107 

 33452107

5

آقای فرهاد فرهنگ پژوه

رئیس آزمایشگاه مرکزی 

 

33469670

 

6

آقای هادی تختی

کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3207

32759272

 

۷

آقای دکتر بهیاری

رئیس اداره توسعه و تجاری سازی

3202

32753210 31943186

32753210  

۸

آقای ده بزرگی

رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی

2471

31942471

 

۹

 آقای علی دلایی میلان

کارشناس علم سنجی و مالکیت فکری

3042

31943199

 

10

خانم مریم بشیر خداپرست

کارشناس توسعه و تجاری سازی و تعاملات بین الملل

3127

31943127 - 32759344

 

11

خانم غلامی

کارشناس انتشارات

2274

31942274

 

12

خانم لیلا طاهری پور

کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

31943186

 

13

خانم پریسا یاسمی

کارشناس طر ح های تحقیقاتی

3200

31943200

 

14

خانم نفیسه بختیاری

کارشناس هیات ممیزه

3205

31943205

 

15

خانم مریم اختیاری 

کارشناس پایان نامه ها و مسئول دبیرخانه 

3201

31943201

 

16

خانم دهقانی - خانم بهکام

کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس

3070

31943070

 

17

آقای ایوب آیرملو و آقای بابک جوادی

کارپرداز و عامل مالی

3117

31943117

 

18

خانم سیده شهلا پیام

کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

31943186 - 32753210

32753210  

دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر ابراهیم سپهر

ریاست دانشکده

2394

32775035 31942394

32779558

2

آقای گنجی

مسئول دفتر

 

 

 

3

آقای دکتر کامران زینال زاده

معاون پژوهشی

2388

31942388

 

4

 

کارشناس پژوهش 

2381

31942381

 

5

آقای دکتر عباس حسنی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2392

31942392

 

6

 خانم بی غم

کارشناس آموزش 

2447 

 31942447

 

7

خانم مهرنگ

کارشناس آموزش

2431

31942431

 

8

آقای قره باغی

کارشناس آموزش

2430

31942430

 

9

مهندس رنجبر

کارشناس آزمایشگاه

3190

31943190

 

10

خانم علیزاده

 مسئول آموزش 

2334

31942334

 

11

آقای دکتر هاشمی

دامپروری و علوم دامی

2280

31942280

 

12

آقای مهندس محمدعلی قمی

کارشناس فناوری اطلاعات - سایت کامپیوتر

2324

31942324

 

13

 

حسابداری

2391

31942391

 

14

 

کتابخانه

2255 - 2249

31942255 - 31942549

 

دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مرتضی بهرام

ریاست دانشکده

2231

32776707 31942231

32753172

2

آقای مهدی قویدل

مسئول دفتر

 

 

 

3

آقای رضا صمدی

حراست دانشکده

2220

31942220

 

4

آقای دکتر وحید نجاتی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

2213

31942213

 

5

خانم افسانه قدیمی

کارشناس پژوهش

2214

31942152

 

6

آقای اکبر ارکاک

مسئول امور عمومی

2223

31942223

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مسعوم مهام

ریاست دانشکده

2552

32770508 31942552

32771926

2

آقای جلال محمودی

مسئول دفتر

2552

31942552

 

3

آقای دکتر مشکینی

معاونت پژوهشی و فناوری

2555

31942555

 

4

آقای دکتر سلطان‌علی‌نژاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2554

31942554

 

5

 

کارشناس هیات ممیزه

2553

31942553

 

6

 

کارشناس پژوهش

2557

31942557

 

7

 

کارشناس آموزش

2561 - 2675

31942561 - 31942675

 

8

 

کارشناس مجله دانشکده

2575

31942575

 

9

 

عامل مالی دانشکده

2581

31942581

 

10

 

مسئول امور عمومی

2565

31942565

 

11

 

کارپرداز دانشکده

2576

31942576

 

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر احمد ایمانی

ریاست دانشکده

2501

32770489

32770489

2

آقای دکتر هیراد عبقری

معاون آموزشی

2505

31942505

 

3

آقای دکتر سید رستم موسوی

مدیر گروه جنگلداری

2504

31942504

 

4

آقای دکتر نصرالله احمدی‌فرد

مدیر گروه شیلات

3219

31943219

 

5

آقای دکتر اسماعیل شیدایی‌کرکج

مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

2502

31942502

 

6

خانم مریم ایرجی

آموزش دانشکده منابع طبیعی

2497

31942497

 

7

 

کتابخانه دانشکده منابع طبیعی

2499

31942499

 

8

 

مرکز کامپیوتر

3210

31943210

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر اصغر توفیقی

ریاست دانشکده

4401

32753174

32753174

2

آقای امیر فرجی

مسئول دفتر و دبیرخانه

4401

32753174

32753174

3

آقای دکتر جواد طلوعی‌آذر

معاون آموزشی و پژوهشی

4402

32753174

 

4

آقای دکتر بهنام

مدیرگروه مدیریت ورزشی

4403

 

 

5

 

مدیر گروه فیزیولوژی

4403

 

 

6

آقای خداوردیزاده

آموزش دانشکده

4425

 

 

7

خانم محسنی‌آذر

آموزشی دانشکده

4425

 

 

8

آقای امراهی

مسئول اموال و امور عمومی

4411

 

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر صمد حکمتی فرید

ریاست دانشکده

4003-4004

31144003

31144444

2

آقای محمدعلی آیرملو

مسئول دفتر

 4003-4004

31144003

 

3

آقای دکتر جمال الدین محسنی زنوزی

معاونت آموزشی , پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

4015 

31144015

 

4

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

کارشناس فناوری اطلاعات

 4100-4006

31144100 - 31144006

 

5

آقای اکبر حاجی زاده

مسؤل آموزش

4012-4013 

31144012 - 31144013

 

6

آقای امیر صانعی کیا

مسؤل امور عمومی

 4040

31144040

 

7

خانم فاطمه دلپسند

کارشناس آموزش دانشکده

 4014

31144014

 

8

آقای ستار زاهدی

کارشناس پژوهش

 4010

31144010

 

9

آقای معصوم کان محبت

مسئول کلاسهای ساختمان آموزشی

 4101

31144101

 

10

خانم زینالی

کارشناس کتابخانه

4150

31144150

 

دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مظفر عباس زاده

ریاست دانشکده

101

32777041-2

32788986

2

آقای رسول ژیان

مسئول دفتر

 101

32777041-2

32788986

3

آقای دکتر فریدون نقیبی

معاون آموزشی و پژوهشی

 244

 

 

4

خانم شیخی

کارشناس آموزش

210

32780497

32788986

5

خانم دهقانپور

مسئول آموزش

210

32780497

 

6

آقای نصیری

کارشناس تحصیلات تکمیلی - دبیرخانه

237

32758983

 

7

آقای علیزاده

مسئول کلاسها

235

 

 

8

خانم شبان آذر

کتابخانه

230

 

 

9

خانم مهندس نقی لو

کارشناس کامپیوتر

212

   

10

تلفن گویا

 

 

32777042

 

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر حسن مهدوی‌کیا

رییس مرکز

320

45265800

45245725

2

آقای محمد علی احمدی

کارپرداز

314

45245725

45245725 

3

 

معاون آموزشی و پژوهشی

313

45269502

 

4

آقای فخرالدین اجاقی

حراست

377

45265756

45265756

5

آقای کامیار حسن زاده

مسئول امور دانشجویان و فرهنگی

331

45245735

45245735

6

آقای علی جلیلی وش

انباردار و مسئول تدارکات

309

45269506

 

7

آقای منصور منفردی

مسئول آموزش

363

45269504

 

8

آقای مهدی بابازاده

مسئول امور عمومی

 

 45266272

 

9

آقای مهندس قنبر قهرمانزاده

کارشناس کامپیوتر

366 

45231129

 

10

آقای مجید علیمحمدیان

کارشناس آزمایشگاه

280

45231128

 

11

خانم حمیده عابدی

دبیرخانه

312

 

 

12

آقای یونس خشم وش

تاسیسات و برق

311

45231130

 

دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر شیدایی

رئیس دانشکده

2910

32775660 31942910

32773591

2

خانم احمدی

مسئول دفتر

2910

 

 

3

آقای دکتر مهدی قنبرزاده

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2809

32773920 31942898

 

4

آقای دکتر مرتضی خلیلیان

معاون پژوهشی

3004

   

5

آقای رضا مهدیزاده

مسئول کتابخانه

2841

31942841