شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه :  44- 32752740

 

 

 

راهنمای دفترچه تلفن

حوزه ریاست

معاونت دانشجویی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده فنی و مهندسی

پردیس بین الملل دانشگاهی

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دانشکده کشاورزی

پارک علم و فناوری

مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

مرکز رشد

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده علوم

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پژوهشکده مطالعات دریاچه ی ارومیه

مرکز تحقیقات نانو فناوری

معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشکده هنر

دانشکده دامپزشکی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشکده زیست فناوری

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دانشکده ادبیات

پژوهشکده میکرواللکترونیک 

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دانشکده برق و کامپیوتر

 شماره تماس کارشناسان سامانه آموزش الکترونیکی و هم آوا

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دكتر احمد علیجانپور

ریاست دانشگاه

3090

32752738- 31943090

32752737

2

آقای محمد فضلی

مسئول دفتر

 3090

32752739

 

3

آقای دکتر حبیب شیرزاد

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی 

 3090  32752738-9  

4

آقای مصطفی باقری

کارشناسان روابط عمومی و حوزه ریاست

3091

32753166 - 31943091

 

5

آقای محمدحسین دنیادیده

دفتر گزینش دانشگاه

پردیس شهر

33456047

 

6

آقای دکتر مجید عباسعلیزاده

مدیر دفتر امور بین الملل

2291

32755280

 

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر حسینی

معاون برنامه ریزی، بودجه و مالی

3022

32752747 31943022

32753165

2

 

مسئول دفتر

3080 31943080  

3

آقای امیر جمشیدی میدان دار

مدیر برنامه ریزی بودجه

 3022                             31943022      

4

آقای دکتر یوسف پاشازاده

 مدیر برنامه ریزی

3022

31943022

 

۵

آقای دکتر توحید غنی‌زاده

رئیس دفتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

3025

31943025 - 32752732

 eco.invest@urmia.ac.ir

6

آقای حامد باباپور

کارشناس برنامه ریزی و هیأت امنا

3080

                            31943080  

7

آقای علیرضا خضری

 کارشناس  3025                             31943025  

8

آقای کامران شفائی

کارشناس مسئول عملکرد

3079

31943080

 

9

آقای حجت قوی پنجه

مدیر بودجه و تشکیلات

3079

31943079

 

10

آقای بهزاد سلیمانپور

رئیس اداره آمار و تشکیلات

 3022  31943022  

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حجت الاسلام حاج آقا غلامرضا کیومرزی

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3098

32752836

32753168

2

حجت الاسلام حاج آقا هادی جهانگیری

معاون نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3098

31943098

 

3

آقای مهدی فدوی

مسئول دفتر

3098

32752836

 

4

آقای شمسعلی

مسئول اجرای نهاد رهبری

3098

31943098

 

5

خانم غلامیان

کارشناس خواهران

3102

31943102

 
   6

خانم عیسی زادگان

کارشناس خواهران

3102

31943102  

7

آقای محمد عباس‌زاده

کارپرداز

3098

 31943098  

دفتر حقوقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای فرهاد قهار

کارشناس دفتر حقوقی

3060

31943060

 

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای سید هادی صالحی

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

2503

32752840 - 31942503

32752840

2

آقای نوایی

کارشناس

2503                              31942503  

مدیریت حراست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حراست

حراست 

3034  و  3103

32752731

 32752748

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر  بهمن حسینی

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

3018

32752733-32752734

32752746

2

آقای وطن خواه

مسئول دفتر

3018

31943018 

 

3

آقای دکتر بهنام حبیب زاده

مدیر امور اداری

3018

 31943018

 

4

 آقای دکتر یونس شعاعی

رئیس گروه بهره وری و تحول اداری

3071

31943071

 

5

آقای لطیف پورفرهادی

رئیس کارگزینی

3030

31943030

 

6

خانم قدیمی

کارشناس امور اداری

3056

31943056

 

7

 آقای رامین رزاق پور

کارشناس کارگزینی -حضور غیاب

2428

31942428

 

8

آقای اکبر کریم خانی

کارگزین اعضای غیر هیأت علمی

3023

31943023

 

   9

آقای دمیرچی

رئیس اداره رفاه و بازنشستگان

3012

32753160

 

10

 خانم اصغری

کارشناس امور بازنشستگان

3101

31943101

 

11

خانم حلواچیان 

کارگزین اعضای هیات علمی

3028

31943028 

 

12

خانم نجفی

کارگزین اعضای هیات علمی

3027

31943027

 

13

آقای بهمن پای برسنگ

کارگزین اعضای غیر هیأت علمی

3026

31943026

 

14

خانم موحدزاده

کارگزین

3035

31943035

 

15

خانم  جودی

سرپرست دبیرخانه مرکزی

3163

31943163

32752746- 2753170 3 

16

آقای مهدی صالح امین

متصدی امور اداری

3142

31942428

 

17

آقایان محمدی_ شاهنی

بایگانی امور اداری

3095

31943095

 

18

آقای علی اکبر آزادی

مسئول مهمانسرای نازلو

 

32752838

 

19

آقای تن ناز 

متصدی دبیرخانه

3019

31943019

 

20

آقای جلیلی

متصدی دبیرخانه

3019

31943019

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار/ ایمیل

1

خانم مهندس پریچهر طوری

مدیر فناوری اطلاعات

3073

31943073

 p.touri@urmia.ac.ir

2

خانم مهندس شمسی

کارشناس فناوری اطلاعات

2714

32752835- 31942714

32752835 

3

آقای مهندس توحید مصطفائی

کارشناس فناوری اطلاعات - وب سایت

2738

31942738

 t.mostafaei@urmia.ac.ir

4

 خانم مهندس غلامزاده             کارشناس فناوری اطلاعات  3162                                   31943162  

5

آقای مهندس مهدی قیسی

کارشناس فناوری اطلاعات - شبکه 

3139

31943139

m.gheisi@urmia.ac.ir

6

آقای مهندس محمدرضا طلیسچی

 کارشناس فناوری اطلاعات

3073

31943073

 m.talischi@urmia.ac.ir

7

آقای مهندس حامد آقازاده

 کارشناس فناوری اطلاعات -شبکه

3153

31943153

h.aghazadeh@urmia.ac.ir

8

آقای مهندس مهدی محمودی

کارشناس فناوری اطلاعات - وب سایت

3140

31943140

me.mahmoudi@urmia.ac.ir

اداره  اموال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای فرشید یونسی

رییس اداره اموال

3083

32752745 31943083

32752745

2

 آقای عباس خضری

کارشناس اموال

3168

31943168

 

3

خانم خدیجه علیپور

کارشناس اموال

3031

31943031

 

4

آقای جوادی

مسئول انبار مرکزی - انباردار

3236

32752745 31943236

32752745

مدیریت امور مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای یوسف کریم زاده

مدیر امور مالی

3178

32752841 31943178

32752841

2

آقای افتخاری

مسئول دفتر 

 3178

31943178 

 

3

آقای ستاره چشم

معاون مدیر  امور مالی

3197

31943197

 

4

آقای قادری

دیوان محاسبات

3024

31943024

32753169

5

خانم نوری 

کارشناسان اداره تنظیم حساب

3077

31943077

32752841

6

خانم محمد زاده 

رئیس اداره اعتبارات و دریافت و پرداخت

3211

31943211

 

7

آقای پاکرو

رئیس اداره ی رسیدگی

3209

31943209 

 

8

آقای پیروزنیا

کارشناس مسئول رسیدگی

3173

31943173

 

9

آقای قاسمی

کارشناس رسیدگی

3173

31943173

 

10

آقای غیبی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

3161

31943161

 

11

خانم فتح الله زاده

کارشناس اداره دریافت و پراخت

     

12

آقای اشرفی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

3110

31943110

 

13

آقای ایراندوست

بایگان امور مالی

3177

31943177

 

14

آقای بی پروا

بایگانی امور مالی

3177

31943177

 

15

آقای رحمانپور

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

2096

 31942096

 

16

خانم اسدمصفر

 حقوق و دستمزد

3185

31943185

 

17

خانم شیخلو

حقوق و دستمزد

3036

31943036

 

18

خانم فرید 

 رئیس اداره تنظیم حساب

3077

31943077

 

19

 خانم حمامی

 کارشناس تنظیم حساب

3076 

31943076

 

20

آقای قلیزاده

کارشناس تنظیم حساب

3076

31943076

 

اداره تدارکات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای  متقیان

رییس اداره تدارکات

3228

31943228

 

2

 آقای اسماعیل زاده

مسئول دفتر

 3228

32752736

32752839

3

آقای جوانی فر

مسئول امور صنفی

3228

31943228

 

4

آقای گلستانی

کارشناس تدارکات

3228

31943228

 

5

آقای عباسی

کارپرداز

2401

31942401

 

6

آقای محسنی

کارپرداز

3228

31943228

 

7

اقای ابوالحسنی

کارپرداز

3228

31943228

 

مدیریت پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای یوسفی

مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

2

آقای خیرخواه

رئیس اداره خدمات و امور عمومی

2330

31942330

 

3

آقای مهندس حسینی

کارشناس طرح‌های عمرانی

2337

31942337

 

5

 

کارشناس تاسیسات آب و ابنیه

2548

32777043

 

6

آقای رحیمی

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

7

آقای جوانمرد

امور قراردادها

2937

32779552

 

8

آفای جلیلی

مسئول حمل و نقل

2446

                                  31942446  

9

اتاق رانندگان 

اتاق رانندگان

2700

   

10

آقای افشین عنانی

خشکشویی

2528

31942528

 

11

آقای رامین دی محمدی

تاکسی تلفنی دانشگاه

2425

32754545 31942425

 

12

آقای معراج

آرایشگاه

2426

31942426

 

اداره توسعه تولید و فضای سبز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس نظری

رئیس اداره فضای سبز

2936

 

 

2

آقای مهندس بهزاد پورمحمود

کارشناس دامپروری

2265

31942265

 

3

آقای غلام علیزاده

کارشناس دامپروری

2298

31942298

 

4

آقای ستار پازن

مکانیک کارگاه ماشین آلات

2367

31942367

 

اداره طرح های عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر

مشاور رییس دانشگاه در امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

3050

32780953 - 31943050

32780953

2

آقای مهندس عطاالله یزدان مهر

رئیس اداره تاسیسات و نگهداری

 3050

32780953

 

3

آقای شهروز عبدالهی

مسئول دفتر

3050

31943050

 

4

آقای مهندس خسرو احمدزاده

کارشناسان طرحهای عمرانی

3050

31943050

 

5

آقای مهندس اسد اسدبرقی

امور فنی و پشتیبانی 

3050

31943050

 

6

آقای مهندس عطا حسن زاده

کارشناس 

3050

31943050

 

7

آقای حاجی آقاعلیزاده

کارشناس

3050

31943050

 
  8

آقای محمد پای برسنگ

ناظر تاسیسات

3050

                                 31943050  

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دکتر محمدحسن جوادی

معاون فرهنگی و دانشجویی

2720

32778270 

 

2

آقای رضا علیزاده

مسئول دفتر

2720

 31942720

              32778270

3

 

کارشناس

2733

 

 

4

خانم رضایی - آقای باقر خندانی

کمیسیون موارد خاص

2730

 31942730

 

5

خانم سلطانیان

نشریات دانشجویی

2764

 

 

6

خانم فتحی زاده و خانم ناصری

کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی

2526-2516

31942526-31942516

 

7

خانم نعمتی

کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید

2728

31942728

 

8

خانم نعمتی

دبیر کمیته انضباطی دانشجویان

2744

31942744

 

9

آقای احمدی‌نژاد

انجمن‌های علمی

3078

   

10

آقای رشیدپور

عامل مالی

2391

                                 31942391  

11

آقای خیری

کارپرداز

2745

                                 31942745  

مدیریت امور دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

 آقای دکتر حسین خیرفام

مدیر امور دانشجویی

2735 

32770911_ 31942735

32770911

2

آقای برهانی

مسئول دفتر

2727

31942727

 

3

آقای رامین رزمی

رئیس اداره رستورانها و امور تغذیه

3236

32759160_ 31943236

32759160

4

آقای رضا پورعلی

کارشناس اداره تغذیه

3236

31943236

 

5

آقای رحیم عیسی زاده

سرپرست رستوران علوم

2095

31942095

 

6

آقای یونس نریمانی

مسئول اتوماسیون تغذیه

2511

31942511

 

7

آقای بلال داداشی

کارشناس اتوماسیون تغذیه

2511

31942511

 

8

آقای ولی الله وردی زاده

رئیس اداره امور خوابگاه ها

2451

31942451_ 32755296

32755286

9

آقای مجید حاتمی

مسئول اتوماسیون امور خوابگاهی

2093

31942093

 

10

خانم یونسی

کارشناس خوابگاه دختران

2776

31942776

 

11

خانم شیخلو

کارشناس خوابگاه دختران

2234

31942234

 

12

آقای محمد قلیزاده

کارشناس امور خوابگاه ها

2527

31942527

 

13

خانم امام علیپور

رئیس اداره بورس و وام

2749

31942749

 

14

خانم بنیادی

کارشناس بورس و وام

2750

31942750

 

15

خانم وکیلی

کارشناس بورس و وام

2751

31942751

 

16

خانم محمدباقری

کارشناس رفاه دانشجویان

2750

31942750

 

17

آقای علی حاصلی

بورس و وام (سوابق)

2741

31942741

 

18

آقای رضا فکرت

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

2448

32759346_ 31942448

 

19

خانم جهتی

کارشناس مرکز مشاوره

2448

31942448

 

20

خانم اخوندزاده

کارشناس مرکز مشاوره

2448

31942448

 

21

خانم مددی

کارشناس مرکز مشاوره

2448

31942448

 

22

خانم دکتر اصولی

رئیس درمانگاه

2775

31942775

 

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

 آقای دکتر عباس نیکو

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

2720

31942720_ 32778270

32778270

2

آقای حسن احمدنژاد

کارشناس مسئول امور فرهنگی

3078

31943078

 

3

 

کارشناس امور اجتماعی

2733

31942733

 

4

خانم ناصری

کارشناس امور فرهنگی

2516

31942516

 

5

اقای جواد اسمعیل زاده

کارشناس امور فرهنگی

2764

31942764

 

مدیریت تربیت بدنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

 آقای دکتر سلمان فرضعلی پور

مدیر تربیت بدنی

2512

32755722

32779779

2

خانم اسماعیل قامت

مسئول دفتر

2512

31942512_32755722

32779779

3

خانم منصفان

کارشناس خواهران

2303

31942303

 

4

آقای احمد نوری

کارشناس برادران

2281

31942281

 

5

خانم محمدنژاد 

دبیرخانه

2277

31942277

 
   6

سالن ورزشی فجر

سالن فجر

2530

31942530

 
   7

سالن ورزشی طوبی

سالن طوبی

2092

31942092

 
   8

سالن ورزشی کوثر

سالن کوثر

2453

31942453

 
   9

استخر پردیس نازلو

استخر

3112

31943112

 
  10

استخر پردیس شهر

استخر

پردیس بین الملل

33452006

 

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی (داخلی 2317)(مستقیم88-32755298)-  آموزش دانشکده ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر سجاد چهره قانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2314

 (8۷-8۸) 32755298 - 32752843 31942314

32752842

2

آقای اسلام کان محبت

مسئول دفتر

 2314

 ۳۲۷۵۵۲۹۸ (۸۷-۸۸)

 

3

 

کارشناس هیات ممیزه

104

2320 داخلی دانشگاه 

 

4

آقای دکتر جلیلیان

مدیر خدمات آموزشی

103 

 

 

5

آقای دکتر کیومرث شهبازی

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی

106 

 

 

6

آقای قربان عباسی

معاون مدیر کل

105

31942290

 

7

آقای مسعود اکبری

رئیس اداره صدور دانشنامه

119

31942309

 

8

آقای نادر رجبی

رئیس اداره هدایت استعداد های درخشان

 2692

31942692 - 32755297

 

9

آقایان تقی نژاد_ زرندی

بایگانی آموزش

113

 

 

10

 

عامل مالی سامانه سما

 

32755288

 

12

آقای بابک کریمی 

صدور دانشنامه_ لغو تعهد آموزش رایگان

107

31942344

 

13

آقایان  کریم خانی - یوسفی

صدور دانشنامه - صدور تاییدیه تحصیلی

128

   

14

آقای مهندس میر قاسمی

مسئول سیستم آموزشی هم‌آوا

121

 

 

15

آقای نقی صالح مرام

امور فارغ التحصیلی

120

31942308

 

  16

آقای آقایی

امور فارغ التحصیلان

120

   
 17

خانم متانت

امور فارغ التحصیلان

120

   

18

آقای بهزاد مشک آبادی

کارشناس انتقال ، مهمانی(نیمسال،تک درس)، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته(مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی دامپزشکی)

112

   
  19

آقای جلیل فرخی

رئیس اداره ثبت نام

111

   

20

آقایان سعید عنانی - میرزایی

کارشناسان ثبت نام

115

31942326

 

21

خانم رادپور - خانم اسدی

صدور گواهی موقت - کارشناس تأییدیه تحصیلی

118

31942704

 

  22

خانم رحمانی

سوابق تحصیلی

116

   

23

خانم رزاقی و آقای یعقوب کریمی  

دبیرخانه آموزش

110

 

 

 24

آقای محمدی

عامل مالی

124

   

25

خانم حسن زاده - خانم جوادی 

کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی

127

32753171

 

26

خانم ها حسینی_ سخی نیا_محمدزاده

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

126

 

 

27

خانم جعفرپور

ریس اداره تحصیلات تکمیلی

125

 

 

28

آقای شیدایی

کارشناسان نظارت و ارزیابی

 123

 

 

29

 

دفتر انجمن فارغ التحصیلان

114

   

30

آقای مهندس امامی

مسئول سامانه آموزش الکترونیکی

3210

                                  31943210  

31

آقای مهندس حسن بگلو

سامانه آموزشی

2343

                                  31942343  

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عباس بانج شفیعی

معاون پژوهشی و فناوری

3202

32770555 31943202

32779559

2

آقای احمد خاقانی

مسئول دفتر

3202 

32770555  

32779559 

3

آقای دکتر امیر عباس فرشید

مدیر امور پژوهشی

3202  

32770555   

32779559  

4

آقای دکتر هادی الماسی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 3202

33452107 

 33452107

5

آقای فرهاد فرهنگ پژوه

رئیس آزمایشگاه مرکزی 

 

33469670

 

6

آقای هادی تختی

کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3207

32759272

 

۷

آقای دکتر بهیاری

رئیس اداره توسعه و تجاری سازی

3202

32753210 31943186

32753210  

۸

آقای ده بزرگی

رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی

2471

31942471

 

۹

 آقای علی دلایی میلان

کارشناس علم سنجی و مالکیت فکری

3042

31943199

 

10

خانم مریم بشیر خداپرست

کارشناس توسعه و تجاری سازی و تعاملات بین الملل

3127

31943127 - 32759344

 

11

خانم غلامی

کارشناس انتشارات

2274

31942274

 

12

خانم لیلا طاهری پور

کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

31943186

 

13

خانم پریسا یاسمی

کارشناس طر ح های تحقیقاتی

3200

31943200

 

14

خانم نفیسه بختیاری

کارشناس هیات ممیزه

3205

31943205

 

15

خانم مریم اختیاری 

کارشناس پایان نامه ها و مسئول دبیرخانه 

3201

31943201

 

16

خانم دهقانی - خانم بهکام

کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس

3070

31943070

 

17

آقای ایوب آیرملو و آقای نمازپور

کارپرداز و عامل مالی

3117

31943117

 

18

خانم سیده شهلا پیام

کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

31943186 - 32753210

32753210  

دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر ابراهیم سپهر

ریاست دانشکده

2394

32775035 31942394

32779558

2

آقای گنجی

مسئول دفتر

 2394

 

 

3

آقای دکتر اسدزاده

معاون پژوهشی

2388

31942388

 

4

 آقای محمدی

کارشناس پژوهش 

2381

31942381

 

5

آقای دکتر عباس حسنی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2392

31942392

 

6

 خانم بی غم

کارشناس آموزش 

2447 

 31942447

 

 

آقای بالنده

امور عمومی

2437

31942437

 

7

خانم مهرنگ

کارشناس آموزش

2431

31942431

 

8

آقای قره باغی

کارشناس آموزش

2430

31942430

 

9

مهندس رنجبر

کارشناس آزمایشگاه

3190

31943190

 

10

خانم علیزاده

 مسئول آموزش 

2334

31942334

 

11

آقای دکتر هاشمی

دامپروری و علوم دامی

2280

31942280

 

12

آقای مهندس محمدعلی قمی

کارشناس فناوری اطلاعات - سایت کامپیوتر

2324

31942324

 

13

 

حسابداری

2391

31942391

 

14

 

کتابخانه

2255 - 2249

31942255 - 31942549

 
  چاپ و تکثیر دانشکده

چاپ و تکثیر 

2424

31942424

 

دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر نادرعلی

ریاست دانشکده

2231

32776707 31942231

32753172

2

آقای مهدی قویدل

مسئول دفتر

 2231

 31942231

 32753172

3

 

معاون آموزش

2152

31942152_ 32755293

 

4

آقای رضا صمدی

حراست دانشکده

2220

31942220

 

5

آقای دکتر وحید نجاتی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

2213

31942213

 

   6  

کارشناس پژوهش

2214

31942152

 

7

آقای اکبر ارکاک

مسئول امور عمومی

2223

31942223

 

8

آقای حسن جباری

آمفی تئاتر

2001

31942001

 
   9

رستوران علوم 

سلف

2095

31942095

 
 10

چاپ و تکثیر

چاپ و تکثیر

2175

31942175

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مسعوم مهام

ریاست دانشکده

2552

32770508 31942552

32771926

2

آقای جلال محمودی

مسئول دفتر

2552

 

 

3

آقای دکتر موسی توسلی

معاونت پژوهشی و فناوری

2555

31942555

 

4

آقای دکتر سعید عزیزی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2554

31942554

 

5

 

کارشناس هیات ممیزه

2553

31942553

 

6

 

کارشناس پژوهش

2557

31942557

 

7

 

کارشناس آموزش

2561 - 2675

31942561 - 31942675

 

8

 

کارشناس مجله دانشکده

2575

31942575

 

9

 

عامل مالی دانشکده

2581

31942581

 

10

 آقای اویسی

مسئول امور عمومی

2565

31942565

 

11

اطلاعات دانشکده

اطلاعات

2520

31942550

 

12

 

کارپرداز دانشکده

2576

31942576

 

13

کلینیک دامپزشکی

کلینیک

 

32774737_ 32772193

 
  چاپ و تکثیر

چاپ و تکثیر

         2563

31942563

 

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر احمد ایمانی

ریاست دانشکده

2501

32770489

32770489

 

آقای علیرضا مهامد

مسئول دفتر

2501

31942501

 

2

آقای دکتر هیراد عبقری

معاون آموزشی و پژوهشی

2505

31942505

 

3

آقای دکتر سید رستم موسوی

مدیر گروه جنگلداری

2504

31942504

 

4

آقای دکتر کورش سروی

مدیر گروه شیلات و آبزیان

3219

31943219

 

5

 

مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

2502

31942502

 

6

خانم مریم ایرجی

آموزش دانشکده منابع طبیعی

2497

31942497

 

7

 

کتابخانه دانشکده منابع طبیعی

2499

31942499

 

8

 

مرکز کامپیوتر

3210

31943210

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر اصغر توفیقی

ریاست دانشکده

4401

32753174

32753174

2

آقای امیر فرجی

مسئول دفتر و دبیرخانه

4401

32753174

32753174

3

آقای دکتر جواد طلوعی‌آذر

معاون آموزشی و پژوهشی

4402

32753174

 

4

خانم دکتر خان محمدی

مدیرگروه مدیریت ورزشی

4404

311244044

 

5

 آقای دکتر خدایی

مدیر گروه فیزیولوژی

4408

31124408 

 

6

آقای خداوردیزاده

آموزش دانشکده

4411

                                31124411

 

7

خانم محسنی‌آذر

آموزشی دانشکده

4425

 

 

8

آقای امراهی

مسئول اموال و امور عمومی

4411

 

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر صمد حکمتی فرید

ریاست دانشکده

4003-4004

31144003

31144444

2

آقای محمدعلی آیرملو

مسئول دفتر

 4003-4004

31144003

 

3

آقای دکتر جمال الدین محسنی زنوزی

معاونت آموزشی , پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

4015 

31144015

 

4

آقای دکتر علیرضازاده

مدیرگروه علوم اقتصادی

4020

31144020

 
  5

آقای زواری رضایی

مدیرگروه حسابداری

4050

31144050

 
  6

آقای دکتر خداپرستی

مدیرگروه مدیریت

4070

31144070

 

7

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

کارشناس فناوری اطلاعات

 4100-4006

31144100 - 31144006

 

8

آقای اکبر حاجی زاده

مسؤل آموزش

4012-4013 

31144012 - 31144013

 

9

آقای امیر صانعی کیا

مسؤل امور عمومی

 4040

31144040

 

10

 

کارشناس آموزش دانشکده

 4014

31144014

 

11

آقای ستار زاهدی

کارشناس پژوهش

 4010

31144010

 

12

آقای معصوم کان محبت

مسئول کلاسهای ساختمان آموزشی

 4101

31144101

 

13

خانم زینالی

کارشناس کتابخانه

4150

31144150

 

دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مظفر عباس زاده

ریاست دانشکده

101

32777041-2

32788986

2

آقایسجاد کرمعلی

مسئول دفتر