اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند اداره کل تعاون استان اقدام به برگزاری دوره های آموزش مجاری همراه با اعطای مدرک رسمی و رایگاه نموده است. جهت اطلاع از دوره های به فایل پیوست مراجعه فرمایید

فایل پیوست

فرم ثبت نام

 

مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار

حسین شرفپور