معرفی تعاونی اعتبار

 بسمه تعالی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه در 02/11/ 1358 توسط کارکنان و اعضاء هیات علمی وقت دانشگاه به شماره 470 با سرمایه اولیه 271000 ریال به ثبت رسیده است و دارای اساساسنامه و آیین نامه های اجرای میباشد . تا پایان سال مالی 98 شرکت بالغ بر 820 نفر عضو و با سرمایه ای بالغ بر 61000000000 ریال فعالیت میکند .این شرکت با توجه سیاستهای بانک مرکزی آخرین اساسنامه خود را بر مبنای سیاستهای پولی بانک مرکزی تدوین و مجوز فعالیت پنج ساله خود را از بانک مرکزی در تاریخ 08/04/1395 اخذ نموده است .    

اهداف تعاونی:

1-2- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2-2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.... بیشتر

ورود به برنامه تعاونی اعتبار

(نام کاربری و کلمه عبور به صورت پیش فرض کد ملی اعضا میباشد)

ورود به برنامه تعاونی اعتبار

 

برای دسترسی به برنامه تعاونی اعتبار از خارج دانشگاه از لینک زیر استفاده کنید

ورود